Potrdi geslo

Servis

Zavedamo se, da je uporabnikom zelo pomembna tako kakovost prodanega izdelka kot tudi podpora uporabniku v celotni življenjski dobi kupljenega izdelka. Pri podjetju Medinova d.o.o. vam nudimo celovito, kakovostno in hitro poprodajno storitev. Naša servisna služba je strokovno podkovana in s pomočjo proizvajalcev skrbi, da uporabniki lahko svoje delo opravljate nemoteno.

Strokovno osebje vam nudi:
Strokovna pomoč

Strokovno pomoč v primeru tehničnih vprašanj

Strokovna podpora za tehnična vprašanja je ključnega pomena za zagotavljanje delovanja in uporabe napredne tehnologije.
Preventivno vzdrževanje

Preventivno vzdrževanje

Preventivni letni vzdrževalni servisi, s katerimi preprečimo potencialno okvaro oz. omejimo obseg posledic.
Reševanje morebitnih napak

Reševanje morebitnih napak

Hiter odziv in kakovostno odpravljanje napak v času garancijskega roka, kot tudi kasneje.
Strokovno usposabljanje

Strokovno usposabljanje uporabnikov

Strokovno usposabljanje uporabnikov za pravilno in varno uporabo izdelka.
Namestitev in usposabljanje

Namestitev in usposabljanje

Predstavitev in inštalacija kupljenega izdelka.

Kontaktirajte naše serviserje

Žan Jurca
Servisni inženir
Mob: +386031865074zan.jurca@medinova.si

Dekontaminacija

Da bi zagotovili varnost pri delu, vas prosimo, da pred vsakim servisnim posegom napravo, opremo ali sistem očistite in dekontaminirate. K temu ste zavezani s podpisom izjave o dekontaminaciji. Pred dekontaminacijo poskrbite za ustrezna čistilna in razkužilna sredstva, saj lahko nepravilna uporaba poškoduje, ali celo uniči opremo. Navodila za dekontaminacijo so navedena v uporabniškem priročniku, ki je priložen vsakemu izdelku, lahko pa vam jih ponudimo tudi v elektronski ali pisni obliki.